رفتن به نوشته‌ها

دسته: ثروت

آیا همه چیز پول است؟

در یک کلام؛ هرچیزی که صرفا فقط و فقط جنبه اقتصادی داشته باشد؛ نهایتا به تباهی کشیده خواهد شد. در مصاحبه آقای مسعود فراستی نیز راجع به سینمای ایران ( و جهان) نیز این موضوع را شنیدم. متاسفانه این وضعیت را میتوانیم در تمام شرکت های موادغذایی، تولید خودرو، سینمایی و … مشاهده کنیم. بدنیست تلنگری به خود بزنیم. بازدیدها: 101916